.a parte boa do ano.
by Bar barella on


sobre as ironias da vida
by Bar barella on


para Al, ou para Barbarella... quem sabe?
by Bar barella on

 
Por Bárbara Gonçalves, ou "Barbarella".

Leitores